Menu Close

Nemokamų paslaugų asortimentas

Nemokamų paslaugų asortimentas

  • Būtinoji medicinos pagalba visiems pacientams teikiama nemokamai pagal teisės aktų bei vidaus dokumentų reikalavimus;
  • Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Apdraustajam tiek planinė pagalba, susijusi su pagrindinės ligos gydymu, tiek ir būtinoji medicinos pagalba teikiamos nemokamai;
  • Nedraustam asmeniui nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba (LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas“). Už kitas sveikatos priežiūros paslaugas nedraustas pacientas turi mokėti pats pagal nustatytus bazinius paslaugų įkainius;
  • Europos Sąjungos bei Europos ekonominės bendrijos šalių piliečiams pateikus galiojančią E formos pažymą, patvirtinančią sveikatos draudimą, nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba;
  • Asmenims be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiams, neturintiems privalomojo sveikatos draudimo bei leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, ligoninė teikia tik mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir būtinąją pagalbą;
  • Planine tvarka į ligoninę atvykusiems ir hospitalizuotiems pacientams paslaugos, susijusios su ligos diagnostika, gydymu ir slauga, teikiamos nemokamai. Papildomos paslaugos, nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, teikiamos susimokėjus ligoninės kasoje;
  • Pacientams, atvykusiems be siuntimo, mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos įstatymų nustatyta tvarka.
Skip to content