Menu Close

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo kitų šalių apdraustiesiems sąlygos

Socialinės apsaugos sistemas koordinuojantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai nustato, kad Europos Sąjungos šalių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos Konfederacijos apdraustieji, svečiuodamiesi bet kurioje iš šių šalių, prireikus turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidas kompensuoja valstybinis sveikatos draudimas.

Jei esate apdraustas valstybiniu sveikatos draudimu vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos Konfederacijoje ir vykstate į Lietuvą turizmo arba kitais tikslais, nepamirškite atsivežti šalies, kurioje esate apdraustas socialiniu (ir sveikatos) draudimu, kompetentingos įstaigos išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK. Prireikus būtinosios medicinos pagalbos, kreipkitės į Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) priklausančią gydymo įstaigą ir registratūroje arba priimamajame (jei kreipiatės į ligoninę) pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei ESDK arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą. ESDK pagrindu Jums suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokės teritorinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos teisės aktai suteikia teisę ESDK turėtojui gauti PSDF lėšomis apmokamą būtinąją medicinos pagalbą gydymo įstaigose, priklausančiose LNSS. Ši teisė neapima valstybinei sveikatos sistemai nepriskiriamų gydymo įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias turite mokėti patys, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos Jums teks vykti namo į šalį, kurioje esate apdraustas.
Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama dėl ūmaus susirgimo. Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantysis gydytojas. Pagalbą teikiantis gydytojas turi atsižvelgti į Jūsų numatomą lankymosi šalyje narėje trukmę, nes, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Jums turi būti suteikta tokio masto pagalba, kad nereikėtų dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje esate apdraustas sveikatos draudimu.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos. Plačiau skaitykite ČIA

Skip to content