Menu Close

Pacientų kreipimosi į ligoninę tvarka

Pacientas į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių gali atvykti:
 su asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotu siuntimu (forma Nr.027/a – išrašas iš medicininių dokumentų arba forma Nr.028-1/a – Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti);
 su greitosios medicinos pagalbos (GMP) palydimuoju lapu;

be siuntimo:

 būtinajai medicinos pagalbai gauti (LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas);

 pageidaudamas gauti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 pacientai, prisirašę prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių sutartį su ligonine dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo šeimos gydytojo kompetencijos ribose šių įstaigų nedarbo metu.

Jei pacientui reikia suteikti būtinąją pagalbą, ji teikiama vadovaujantis teisės aktais bei Ligoninės vidaus dokumentais, reglamentuojančiais būtinosios pagalbos teikimą ( LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas“). Priėmimo–skubiosios pagalbos skyriuje dirbantis personalas užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą visą parą;

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje pacientą apžiūrėjęs gydytojas nusprendžia, ar reikia jį hospitalizuoti, ar nukreipti į kitą gydymo įstaigą, kur jam būtų suteikta reikiama pagalba (jei ligoninėje tokia pagalba neteikiama), ar pacientui teikti stebėjimo paslaugą, ar, atlikus tyrimus ir / ar paskyrus gydymą, jį galima išleisti į namus tolesniam ambulatoriniam gydymui. Apie priimtą sprendimą gydytojas informuoja pacientą (jo atstovą).

 

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje visą parą užtikrinama skubi pagalba, stebėjimo paslauga, sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumo organizavimas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, ambulatorinė pagalba šeimos klinikų nedarbo laiku bei planinis stacionarizavimas;

Skip to content