Menu Close

Saugaus pacientų elgesio baseino patalpose taisyklės

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato VšĮ Vilkaviškio ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus (toliau – Įstaigos) vykdomų kineziterapijos vandenyje užsiėmimų baseino patalpose saugaus elgesio tvarką, privalomuosius saugumo ir higienos reikalavimus, pacientų pareigas ir atsakomybę.
2. Pacientu laikomas kiekvienas asmuo, kuris dalyvauja kineziterapijos vandenyje užsiėmimuose (toliau – Pacientas).
3. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems pacientams, lankantiems kineziterapijos vandenyje užsiėmimus, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
4. Pacientas, dalyvaujantis kineziterapijos vandenyje užsiėmimuose privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, kurios skelbiamos Įstaigos interneto tinklalapyje (https://www.vilkaviskioligonine.lt/) ir skelbimų lentoje bei besąlygiškai šių taisyklių laikytis. Pacientas pats atsako už pasekmes, atsiradus dėl šių Taisyklių nežinojimo ar jų reikalavimų nevykdymo.
5. Lankytis kineziterapijos vandenyje užsiėmimuose gali tik Pacientai gavę užsiėmimų išdėstymo grafiką, o esant mokamiems užsiėmimams, sumokėję kasoje prieš kineziterapijos vandenyje užsiėmimą.
7. Kineziterapijos vandenyje užsiėmimų kainos yra viešai skelbiamos Įstaigos interneto svetainėje (https://www.vilkaviskioligonine.lt/uploads/i5Z6ZRKS/Mokamospaslaugos2018-01-01.pdf) ir Įstaigos skelbimų lentose.
8. Už nepilnamečių Pacientų saugumą, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą atsako juos lydintys asmenys.
9. Įstaiga neatsako už Pacientų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros.
10. Pacientai viršutinius drabužius turi palikti rūbinėje, lauko avalynę gali įsidėti į turimą maišelį ir palikti persirengimo spintelėje.
11. Baseino persirengimo patalpose su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.
12. Pacientai privalo turėti maudymosi kostiumėlį/glaudes, rankšluostį, muilą, turėti ir avėti šlepetes. Rekomenduojame avėti šlepetes neslidžiu guminiu pagrindu.
13. Pacientai privalo turėti plaukimo kepuraitę.
14. Pacientai patys rakina individualias persirengimo spinteles, todėl Įstaigos administracija tai rekomenduoja daryti atidžiai. Rekomenduojama į procedūras nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
15. Pacientai, prieš eidami į vandens zoną (baseiną) privalo apsirengti maudymosi kostiumėlį/glaudes, švariai nusiprausti po dušu. Draudžiama į dušus neštis prausimosi priemones stikliniuose induose.
16. Pacientai įlipti ir išlipti iš baseino gali tik tam skirtais laipteliais. Prieš lipant į baseiną persirengimo spintelės raktelis yra pakabinamas tam skirtoje vietoje.
17. Po kinezterapijos vandenyje užsiėmimo, Pacientas turi nusiprausti po dušu, sausai nusišluostyti, išgręžti maudymosi kostiumėlį/glaudes duše. Į persirengimo patalpas Pacientas turi ateiti sausas.
18. Baseino patalpose griežtai draudžiama:
18.1. Dušo bei persirengimo patalpose fotografuoti bei filmuoti;
18.2. Šokinėti, nardyti į vandenį nuo baseino kraštų, bėgioti, rėkauti, klaidinti Įstaigos darbuotojus šaukiantis pagalbos;
18.3. Spjaudyti ant grindų ir į vandenį, kramtyti kramtomąją gumą, mėtyti šiukšles, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
18.4. Stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kineziterapeutams bei Pacientams;
18.5. Gadinti Įstaigos inventorių;
18.6. Įsinešti alkoholinius gėrimus bei psichotropines medžiagas;
18.7. Depiliuotis, atlikti įvairias kosmetines procedūras, naudoti tirštas kaukes ir kitas priemones. Dušuose užtrukti ilgiau kaip 10 min.;
18.8. Šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius/glaudes, rankšluosčius ir kitus daiktus) gręžti persirengimo rūbinėse.
19. Į Baseiną neįleidžiami:
19.1. Pacientai, sergantys infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat turintys atvirų žaizdų ir kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui. Pacientai, procedūros metu pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, informuoja kineziterapeutą ir po procedūros kreipiasi į gydantį gydytoją;
19.2. Asmenys, apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
19.3. Nerekomenduojama lankytis kineziterapijos vandenyje užsiėmimuose sergant: epilepsija; odos, virusinėmis ir žarnyno užkrečiamosiomis ligomis; aktyvia plaučių tuberkuliozės forma; ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu; psichikos ligomis; orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais.
20. Įstaiga turi teisę atsisakyti teikti paslaugas Pacientams, pažeidusiems šias Taisykles. Kineziterapeutas turi teisę pareikalauti Paciento, nevykdančio kineziterapeuto nurodymų ar pažeidusio šias Taisykles, nutraukti procedūrą bei palikti Baseino patalpas.
21. Pacientas už padarytą žalą Įstaigai ir joje esančiam turtui, kitų Pacientų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai ar globėjai.
22. Pacientas, pametęs persirengimo spintelės raktelį, privalo informuoti kineziterapeutą.
23. Įstaiga neatsako už Pacientų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių Pacientų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei dėl Baseino patalpose dirbančio personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

Skip to content