Menu Close

Mokamos medicininės paslaugos

 Vilkaviškio ligoninė, kaip Lietuvos nacionalinis sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti.
 Mokamos yra ir Vilkaviškio ligoninės teikiamos kitos paslaugos, nepriskiriamos skubios priežiūros paslaugoms, tačiau reikalingos jų teikimui užtikrinti.
 Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms Vilkaviškio ligoninėje, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
 Valstybės ir savivaldybės biudžetų;
 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
 Valstybės, savivaldybės įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
 Už mokamas paslaugas moka:
 Patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
 Savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.
 Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, nepriskiriamos prie mokamų paslaugų.
 Paslaugų sąrašas, už kurias visais atvejais mokama, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.
 Sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios pagalbos paslaugoms, teikiamoms nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:
 Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo.
 Pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros specialisto ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipiasi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
 Pacientas, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir įrašytas į eilę paslaugai gauti, pageidauja paslaugos skubos tvarka;
 Pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras;
 Pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva (stacionare gydomas ligonis ir gydytojo rekomendavimu) pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, vaistus ar medicinos pagalbos priemones;
 Ligoninė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir ligoninės administracija matomoje vietoje paskelbia, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;
 LNSS nepriklausančių gydytojų siuntimu ligoninėje pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;
 Ligoninėje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;
 Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos su fiziniu ar juridiniu asmeniu sudarytų sutarčių pagrindu;
 Atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

Skip to content