Menu Close

Pandusas palengvintų kelią pas medikus

Į redakciją paskambinusi Vida Rinkevičienė teigė perskaičiusi neseniai „Santakoje“ išspausdintą straipsnį apie tai, kad prie Pilviškių ambulatorijos niekaip neįstengiama įrengti pandusą, ir pagalvojo apie Vilkaviškio ligoninę.

Senolė stebėjosi, kad šiais laikais dar gali būti kliūčių ligoniams patekti į gydymo įstaigas.
– Aš jau labai sunkiai judu ir man savarankiškai laiptais patekti į Vilkaviškio ligoninės Konsultacinės poliklinikos registratūrą praktiškai neįmanoma, nes čia nėra panduso, – kalbėjo laikraščio skaitytoja iš Klausučių kaimo.
Moteris guodėsi, jog ji priversta eiti pro Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, kurio durys per pandemiją būna užrakintos, prašyti, kad kas atrakintų ir įleistų. Dėl to ji patiria nepatogumų, nes nesmagu trukdyti kitus čia dirbančius medikus.
– Gal prieš metus esu apie tai kalbėjusi ligoninėje, bet niekas nieko ir nepažadėjo. Todėl tos nuovažos prie registratūros ir dabar nėra, – skundėsi V. Rinkevičienė.

Ligoninės vadovas Linas Blažaitis pripažino, jog į Konsultacinę polikliniką atvykę neįgalūs žmonės susiduria su problema, tačiau jos sprendimo dar teks palaukti. Projektuojant Konsultacinį skyrių architektai kažkodėl nenumatė panduso ir šiuo metu jį įrengti skubos tvarka nėra galimybių.

Ligoninės vadovas sakė taręsis su specialistais, kad neįgaliesiems būtų įrengtas išorinis pastato liftas, nes jiems tikrai nėra paprasta patekti ne tik į Konsultacinį, bet ir į trečiame aukšte esantį Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių. Tačiau paaiškėjo, kad išoriniai pastatų liftai mūsų gamtinėmis sąlygomis gali dirbti tik šiltuoju metų sezonu, taigi didelė investicija būtų mažai naudinga.

Visgi įgyvendinant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą, kuri turėtų baigtis 2024 m., jau teikiamos paraiškos projektų įgyvendinimui. Kadangi bus plečiamos konsultacinės paslaugos, pagal dabar numatomą projektą Vilkaviškio ligoninės Konsultacinio skyriaus kabinetai įsikurs ir antrame aukšte. Todėl neįgaliesiems bus pritaikytos visos patalpos – jie galės įvažiuoti tiesiai į liftą ir patekti į bet kurį aukštą. O kol kas neįgalieji vežimėliuose, kiti sunkiai judantys pacientai į ligoninę patenka per Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių.

– Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus personalas informuotas, kad neįgalius žmones įleistų per automatines duris. Tokia tvarka, tad kreipdamiesi į personalą pagalbos neįgalieji blogai jaustis neturėtų, – situaciją paaiškino L. Blažaitis. – Atsiprašome už dabar kylančius nepatogumus, tačiau problemą žadame išspręsti.

Simanavičienė S (2021, lapkričio 26) „Pandusas palengvintų kelią pas medikus“
Santaka [žiūrėta 2021-11-27] Prieiga per internetą https://www.santaka.info/pdf/59cb879cb81e7e7415bc9…

Skip to content