VILKAVIŠKIO LIGONINĖ, VšĮ

Maironio g. 25, Vilkaviškio m.

Tel. (8 342) 60150, Faks. (8 342) 60174

Veiklos sritys

Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros nepelno įstaiga, teikianti pirminę ir antrinę asmens sveikatos priežiūrą pagal sutartis su užsakovais.

Ligoninės veiklos tikslas- medicinos paslaugų kokybė, prieinamumas, tęstinumas, kuris apima ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir reabilitaciją bei medicinos pagalbos savalaikiškumas, optimaliai naudojant sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, užtikrinant žmogiškąją pagarbą bei orumą.

Pagrindines ligoninės veiklos sritys:

  1.  Organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.
  2.  Nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas.
  3.  Būtinosios pagalbos teikimas.
  4.  Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos teikimas. 
  5.  Nuolatinis ligoninės personalo kvalifikacijos tobulinimas.
  6.  Informacinių technologijų tobulinimas, diegiant elektroninę informacinę sistemą ligoninėje.