VILKAVIŠKIO LIGONINĖ, VšĮ

Maironio g. 25, Vilkaviškio m.

Tel. (8 342) 60150, Faks. (8 342) 60174

 

Eil.
Nr.

Rodiklis 2016 metai  (Eur)

Darbo užmokesčio
fondas

Fizinių asmenų
skaičius

Užimtų etatų
skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

vieno darbuotojo
(fizinio asmens)
(3/4)
vieno etato
(3/5)
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso: 2765143 314 292,3 733,8 788,3
1 Gydytojai 1026529 73 52,5 1171,8 1629,4
2 Kiti specialistai, turintys
aukštąjį išsilavinimą
268896 29 26,3 772,7 852,0
3 Slaugytojai 1068097 135 138,7 659,3 641,7
4 Spec. vidurinį turintys 57576 7 7,0 685,4 685,4
5 Kitas personalas 344045 70 67,8 409,6 422,9

 

 

Rodiklis.           2015 m.

Fizinių asmenų skaičius

Užimtų etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) užmokestis Eurais

 Iš viso

314

293,6

665,06

Gydytojai

70

51,3

1114,15

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

28

26,5

780,52

Vidurinysis personalaus (slaugos specialistai)

138

141,2

575,97

Specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

7

7

660,93

Kitas personalas (darbininkai)

71

67,6

350,33

 

Rodiklis.           2014 m.

Fizinių asmenų skaičius

Užimtų etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) užmokestis Litais

 Iš viso

313

291,01

2168,59

Gydytojai

67

48,8

3763,45

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

27

25,71

2671,48

Vidurinysis personalaus (slaugos specialistai)

144

146

1826,24

Specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

7

7

2140

Kitas personalas (darbininkai)

68

63,5

1125,43

 

Rodiklis.           2013 m.

Fizinių asmenų skaičius

Užimtų etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) užmokestis Litais

 Iš viso

323

  302,92

2072,57

Gydytojai

74

59,05

3521,25

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

28

26,25

2675,57

Vidurinysis personalaus (slaugos specialistai)

144

144,92

1782,95

Specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

7

7,00

2237,38

Kitas personalas (darbininkai)

70

65,70

1068,67

 

Rodiklis.           2012 m.

Fizinių asmenų skaičius

Užimtų etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) užmokestis  Litais

Gydytojai

67

54,04

3627,45

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

22

19,58

2667,91

Vidurinysis personalaus (slaugos specialistai)

140

137,69

1808,85

Specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

9

8,5

2022,00

Kitas personalas (darbininkai)

73

70,55

1019,26