VILKAVIŠKIO LIGONINĖ, VšĮ

Maironio g. 25, Vilkaviškio m.

Tel. (8 342) 60150, Faks. (8 342) 60174

2017 m. kovo 21 d.

      VšĮ Vilkaviškio ligoninėje vyko korupcijos prevencijos mokymai tema. Ligoninės vadovai, gydytojai, medicinos personalas ir darbuotojai dalyvavo 2 akad. val. seminare-diskusijoje „Kas naujo korupcijos prevencijoje?“, pagal 8 val. mokymo programą „Korupcijos prevencija sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams“. Dalyviai, kartu su mokymų lektore, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos (www.naca.lt) nare dr. Nendre Černiauskiene seminaro metu aptarė korupcijos reiškinio paplitimą Lietuvoje ir pasaulyje, korupcijos paplitimo pasekmes visuomenei, visuomenės gyvenimo kokybei. Dalyviai vertino korupcijos apraiškų sąsajas su kitais socialiniais reiškiniais, išgirdo apie kitų valstybių patirtis siekiant įstaigų veiklos skaidrumo. Dalyviai taip pat gilinosi į Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymą. Dalyviai išgirdo apie viešų ir privačių interesų taisyklių taikymą, aptarė teisės normas – ką deklaruoti ir kada. Taip pat diskutavo apie dovanų politika: kada dovana medikui yra dovana, o kada dovana gali tapti kyšiu ir kodėl? Kaip apsisaugoti nuo dovanos – kyšio. Kaip ir kodėl svarbu ugdyti pacientų savimonę – nebrukti padėkos dovanų gydytojams, medicinos personalui? Ir kodėl negalima dovanoti alkoholio – nei gydytojams, nei įstaigų vadovams. Kartu su lektore seminaro dalyviai aiškinosi – kokia paciento padėkos forma gydytojui ar medicinos personalui yra tinkama, bei nebūtų vertinama kaip kyšis. Dalyviai analizavo praktines situacijas, aptarė lektorės pateiktus pasiūlymus stiprinant veiklos skaidrumą ir korupcijos prevencijos politiką, išsakė sveikatos sistemoje spręstinas veiklos spragas, akcentavo poreikį sumažinti administracinę naštą medicinos įstaigoms korupcijos prevencijos vykdymo srityje, diskutavo dėl labiau standartizuotos ir universalios šios sistemos diegimo.

Programa:  http://portalas.vtd.lt/lt/korupcijos-prevencija-sveikatos-prieziuros-istaigu-darbuotojams-586;9369.html%20